Genel

Malatya Depo Temizliği

slider1

System temizlik geniş ve profesyonel ekibi ile su depolarınızı temizleyip dezenfekte etmektedir.

Bulaşıcı hastalıklar için su en elverişli geçiş vasıtasıdır.

Su depolarında uzun bir süre bekletilen şebeke suyunda klor aktivitesini

yitirmekte ve mikroorganizmalar için elverişli ortam oluşturmaktadır.

Su depolarının uzun süre temizlenmemesi ve dezenfeksiyonunun yapılmaması sonucunda meydana

gelen fiziksel, kimyasal ve biyolojik kirlilikler suda; çamurlaşma, dökülme, paslanma, renk, koku ve bakteri oluşumuna neden olmaktadır.

Temizlenmeyen depodaki suyun içilmesi temizlik amaçlı kullanılması dişlerin fırçalanması

ev temizliği yiyeceklerin temizliği gibi alanlarda kullanılması bu mikropların insan vücuduna girmesine sebep olmaktadır.

Pis sudan (Tifo, Tifüs, Dizanteri, Kolera ve Hepatit, Lejyoner) gibi hastalıklar yayılır.

depo suları

içilmese dahi el ve yüz yıkamada, diş fırçalamada, abdest almada kullanıldığı ölçüde bile

çeşitli hastalıklara sebep olmaktadır.